Trong trường hợp người chơi hoặc các đối tác doanh nghiệp muốn tìm đến chúng tôi để giải quyết thắc mắc, trả lời câu hỏi, thảo luận về công việc.... thì xin vui lòng tìm đếm những kênh Social (MXH - Mạng Xã Hội) của chúng tôi ngay sau đây:

  1. Số Điện Thoại: +84962321335
  2. Facebook: https://www.facebook.com/linkvaonhacaibk8/
  3. Twitter: https://twitter.com/nhacaibk8
  4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8m6KbCPQhaRuMWw4FR_WRA
  5. Google Site: https://sites.google.com/view/linkvaonhacaibk8
  6. Google Business: https://linkvaonhacaibk8.business.site/

Địa Chỉ Văn Phòng Trực Tiếp: